Otrzymujemy od Was sygnały, że w Urzędach Skarbowych podczas rozliczania PIT-a pojawia się problem. Podatnik otrzymuje informację, że w bazie danych brakuje numeru konta bankowego Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Dzwoniliśmy w tej sprawie do Urzędu Skarbowego w Olsztynie, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - oto, jakie otrzymaliśmy informacje:

- W-MZPN, jako nowa organizacja pożytku publicznego, na początku stycznia 2013 roku prawidłowo złożył w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie informację o numerze konta bankowego dedykowanego na wpłaty z tytułu 1% podatku. W dniu 9 stycznia Urząd Skarbowy przekazał powyższą informację do Ministerstwa Finansów.

- Informacja o numerze konta W-MZPN nie jest jeszcze dostępna w bazie danych ogólnopolskiego systemu komputerowego, z którego korzystają Urzędy Skarbowe. Bazę danych na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Skarbowe aktualizuje Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

- W powyższej sytuacji (brak numeru konta bankowego OPP w systemie) pracownik Urzędu Skarbowego ma bezwzględnie obowiązek przyjąć PIT od podatnika i pokwitować jego odbiór. Dane z PIT-a zostaną wprowadzone przez Urząd Skarbowy do systemu komputerowego niezwłocznie po aktualizacji centralnej bazy danych.

- Powyższa sytuacja nie dotyczy tylko W-MZPN. Podobny los spotkał „nowe” organizacje pożytku publicznego - czyli te, które w tym roku po raz pierwszy mogą pozyskiwać środki z 1% podatku.

Podsumowując, śmiało można stwierdzić, że nowi zawsze mają pod górkę. Nie ma jednak obaw o to, że ktoś z Was zostanie odesłany z Urzędu Skarbowego z kwitkiem, gdyż każdy PIT musi zostać przez Urząd Skarbowy przyjęty i rozliczony.

Gdyby się jednak zdarzyło, że pracownik Urzędu Skarbowego nie chce przyjąć PIT-a, należy mu jasno powiedzieć, że pomimo braku numeru konta bankowego W-MZPN w systemie ma on obowiązek taki PIT przyjąć i pokwitować jego odbiór, a 1% podatku przekazać na wskazany klub.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com